ЈН-Б15/2014-ИЗРАДА МАНУАЛ СТАЊА НА ТЕРЕНУ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ БРИСАЊА СРУШЕНОГ ОБЈЕКТА