ЈН-Б17/2014-обележавање границе градске парцеле на терену за потребе извођења радова на подземним инсталацијама.