ЈН Б17/2016 – УСЛУГЕ – Oдржавање рачунара, за период од 01.06.2016. до 31.05.2017. године

ЈН Б17/2016 – Oдржавање рачунара, за период од 01.06.2016. до 31.05.2017. године

РОК ИСТИЧЕ 26.05.2016. године