ЈН Б19/2015-Набавка канцеларијског намештаја за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево (конференцијске столице)