ЈН Б19/2016 – УСЛУГЕ – Пружање интернет услуга за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево за период 01.06.2016.-31.05.2017. године

ЈН Б19/2016 – Пружање интернет услуга за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево за период 01.06.2016.-31.05.2017. године

РОК ИСТИЧЕ 19.04.2016. године