ЈН-Б21/2014-геодетско снимање и израда ктп-а за формирање парцеле ЗС "Долово"