ЈН Б2/2016 – Предмет јавне набавке услуга мале вредности је техничка контрола пројектно-техничке документације за побољшање укрсног места државног пута I Б реда број 14 и општинског пута ОП 5 (Панчево-Долово)