ЈН-Б22/2015-УСЛУГЕ-Физичко-техничко обезбеђење за потребе Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за планирани период од 01.06.2015. године до 31.05.2016.године

ЈН-Б22/2015-Физичко-техничко обезбеђење за потребе Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за планирани период од 01.06.2015. године до 31.05.2016.године

РОК ИСТИЧЕ 19.05.2015. године