ЈН-Б24/2015-УСЛУГЕ-Oсигурање имовине и лица за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од јуна 2015. године до 31.05.2016. године

ЈН-Б24/2015-Oсигурање имовине и лица за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од јуна 2015. године до 31.05.2016. године.