ЈН-Б26/2015-Oдржавање и регистрација аутомобила за потребе ЈП «Дирекција» Панчево за период од јуна 2015. до 31.05.2015. године

ЈН-Б26/2015-Oдржавање и регистрација аутомобила за потребе ЈП «Дирекција» Панчево за период од јуна 2015. до 31.05.2015. године

РОК ИСТИЧЕ 03.06.2015. године