ЈН Б26/2016 – УСЛУГЕ – Технички преглед изведених радова саобраћајног прикључка на државни пут IIA реда број 130 на стационажи КМ 210+414.5

ЈН Б26/2016 – Технички преглед изведених радова саобраћајног прикључка на државни пут IIA реда број 130 на стационажи КМ 210+414.5

РОК ИСТИЧЕ 28.07.2016. године