ЈН Б29/2016 – УСЛУГЕ -Физичко обезбеђења у ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2016. -31.05.2017. године

ЈН Б29/2016 – Физичко обезбеђења у ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2016. -31.05.2017. године

РОК ИСТИЧЕ 28.04.2016. године