ЈН Б30/2015-УСЛУГЕ-Редовно и интервентно одржавање ПТТ инсталација, видео надзора и мреже рачунара за потребе ЈП "Дирекција"