ЈН Б30/2016 – УСЛУГЕ – Tехничка контрола пројекта рушења Црног магацина у Старчеву

ЈН Б30/2016 – Tехничка контрола пројекта рушења Црног магацина у Старчеву

РОК ИСТИЧЕ 22.07.2016. године