ЈН Б31/2016 -Услуге фиксне телефоније за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево за период од 01. јула 2016. године до 30. јуна 2017. године

ЈН Б31/2016 -Услуге фиксне телефоније за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево за период од 01. јула 2016. године до 30. јуна 2017. године

РОК ИСТИЧЕ 04.07.2016. године