ЈН Б33/2016 – УСЛУГЕ – Технички преглед изведених радова на изградњи улице 7. Нова у дужини од 520м

ЈН Б33/2016 – Технички преглед изведених радова на изградњи улице 7. Нова у дужини од 520м

РОК ИСТИЧЕ 28.07.2016. године