ЈН Б35/2016 – УСЛУГЕ – Техничка контрола техничке документације-постављање Балон хале на СРЦ Стрелиште

ЈН Б35/2016 – Техничка контрола техничке документације-постављање Балон хале на СРЦ Стрелиште

РОК ИСТИЧЕ 12.08.2016. године