ЈН Б36/2015-УСЛУГЕ-Микрофилмовање архивске грађе за потребе ЈП "Дирекција" Панчево