ЈН Б36/2016 – УСЛУГЕ – Технички преглед изведених радова на замени монтажног објекта радионичке зграде са припадајућим инсталацијама у ШОСО Мара Мандић-Панчево

ЈН Б36/2016 – Технички преглед изведених радова на замени монтажног објекта радионичке зграде са припадајућим инсталацијама у ШОСО Мара Мандић-Панчево

РОК ИСТИЧЕ 18.08.2016. године