ЈН Б40-2015 Текуће поправке и одржавање намештаја за потребе ЈП Дирекције, Змај Јовина 6 и Карађорђева 4