ЈН Б40/2016 – УСЛУГЕ – Tехничка контрола техничке документације на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица-Иваново.

ЈН Б40/2016 – Tехничка контрола техничке документације на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица-Иваново

РОК ИСТИЧЕ 13.09.2016. године