ЈН Б41/2016 – Tехничка контрола техничке документације за изградњу канализације санитарних отпадних вода поред саобраћајнице Улице 7. Нова

ЈН Б41/2016 – Tехничка контрола техничке документације за изградњу канализације санитарних отпадних вода поред саобраћајнице улице 7. Нова

РОК ИСТИЧЕ 12.09.2016. године