ЈН-Б4/2015-ОДРЖАВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП «ДИРЕКЦИЈА» ПАНЧЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.05.2015. ГОДИНЕ