ЈН Б43/2016. Предмет јавне набавке услуга мале вредности је техничка контрола техничке документације за изградњу кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде у Панчеву.