ЈН Б44/2016. Предмет јавне набавке услуга мале вредности је технички преглед изведених радова на изградњи другог дела улице 7. Нова у дужини од 550м.