ЈН Б48/2015 – Набавка и монтажа мобилијара испред дечијег одмаралишта на Дивчибарама