ЈН Б49/2015- одржавање намештаја за потребе дечијег одмарлишта на Дивчибарама.