ЈН Б56/2015 – Предмет јавне набавке је извођење радова рушење објета „Император“ на отвореном градском базену