ЈН Б58/2015. Предмет јавне набавке услуга је технички преглед улица Лава Толстоја и Милке Марковић у Панчеву.