ЈН Б59/2015-каско осигурање за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево