ЈН Б60/2015. Предмет јавне набавке је технички преглед реконструкције и доградње пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора у насељеном месту Јабука.