ЈН Б61/2015 – Предмет јавне набавке је набавка и уградња уређаја за благовремено откривање и јављање пожара.