ЈН Б63/2015 – Предмет јавне набавке је микрофилмовање архивске грађе.