ЈН-104/2014-Инвестиционо одржавање пословног простора у локалу Жарка Зрењанина број 69