ЈН-38/2014-РАДОВИ-Пољопривредна школа „Јосип Панчић“ Панчево-замена кровног покривача и олука на 5. и 6. згради

РОК ИСТИЧЕ 10.04.2014. године