ЈН A114/2015-ОШ „Моше Пијаде“ Иваново -текуће одржавање зидова, подова и плафона фискултурне сале и свлачионице

PROCENJENA VREDNOST IZNOSI 750.000,00 DINARA BEZ PDV-A