ЈН A125/2016 – РАДОВИ – Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела Амбуланте „Центар“- улица Змај Јовина

ЈН A125/2016 – Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела Амбуланте „Центар“- улица Змај Јовина

Преговарачки поступак спроведен дана 05.10.2016. године