ЈН A126/2016 – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК – Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут IБ реда број 14 (Панчево-Ковин)

ЈН A126/2016 – израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут IБ реда број 14 (Панчево-Ковин)

Преговарање је спроведено дана 04.10.2016. ГОДИНЕ