ЈН-A27-2014-РАДОВИ-малтерисање, глетовање и кречење унутрашњих зидова у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јовина бр.6

РОК ИСТИЧЕ 19.05.2014. године