ЈН-A29/2014-РАДОВИ-израда Идејног пројекта и извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације у Македонској улици у Панчеву – изградња паркинга-по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

РОК ИСТИЧЕ 08.04.2014. године