ЈН-A32/2014-РАДОВИ-израда пројекта и извођење радова на периодичном одржавању просека улице Пелистерске у Панчеву-по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

РОК ИСТИЧЕ 08.04.2014. године