ЈН-A33/2014-РАДОВИ-ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јовина 6-фарбање унутрашње столарије.

РОК ИСТИЧЕ 24.04.2014. године