ЈН-A34/2014-РАДОВИ-текуће одржавање крова у дворишном делу објекта ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Змај Јовиној број 6 у Панчеву.