ЈН-A35/2014- РАДОВИ-текуће одржавање крова на објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој број 4 у Панчеву.

РОК ИСТИЧЕ 11.04.2014. године