ЈН-A40/2014-РАДОВИ-радови на семафоризацији и доградњи раскрснице Козарачка-Новосељански пут-Јавно осветљење.

РОК ИСТИЧЕ 10.04.2014. године