ЈН-A45/2014-УСЛУГЕ-КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК-I ФАЗА-геодетска снимања, израда КТП-а, пројеката геодетских обележавања и остале услуге.

РОК ИСТИЧЕ 22.04.2014. године