ЈН-A46/2014-ДОБРА-набавка електричне енергије за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за оквирни период oд априла 2014. године до 31.07.2014. године – потпуно снабдевање.

РОК ИСТИЧЕ 07.04.2014.године
РОК СЕ ПРОДУЖАВА ДО 22.04.2014. године