ЈН-A48/2014-РАДОВИ-израда Пројекта и извођење радова на реконструкцији електроинсталација у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој број 4 у Панчеву, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

РОК ИСТИЧЕ 22.04.2014. године