ЈН-A56/2014- РАДОВИ-израда пројектно техничке документације и извођење радова на замени дотрајалог гасног котла, комби бојлерима у објекту амбуланте Качарево, по инжињеринг систему.

РОК ИСТИЧЕ 10.06.2014. године