ЈН-A65/2015-УСЛУГЕ-Oдржавaње хигијене у JП „Дирекција“, за период 01.06.2015-31.05.2016. године

ЈН-A65/2015-Oдржавaње хигијене у JП „Дирекција“, за период 01.06.2015-31.05.2016. године

РОК ИСТИЧЕ 03.06.2015. године